Lukovmarsch 2010 – Bulgarien

София, 17 февруарий 2012 година

Европа на свободните нации, а не на евробюрократите

Международната конференция "Европа на свободните нации, а не на евробюрократите" (София, 17 февруарий 2012 година) е първата по рода си, организирана в България.

По време на Втората световна война пръв българският философ д-р Янко Янев в качеството си на преподавател в Технише Хохшуле-Дрезден стига до идеята да се организира периодично един европейски форум на националистически настроени мислители, писатели и публицисти, но също така става и организатор на такава една проява през ноемврий 1942 година в същия германски град. В нея вземат участие докладчици от Испания, Германия, Норвегия, Унгария, Италия, България и т.н. ...
Едва в края на 60-те националистически философи и публицисти от Европа започват да организират наново срещи помежду си в различни западноевропейски градове.
В по-ново време паметни остават двете Московски конференции (юни 2006 и юли 2007) под егидата на международното руско списание „Атеней” , на които си дадоха среща и четоха доклади такива знаменитости като Пиер Кребс (Германия), Пиер Виал (Франция), Владимир Авдеев (Русия), Дейвид Дюк (САЩ), Крис Роман (Фландрия) и много други националистически автори и идеолози.
Смисълът от провеждането на такива международни срещи е: да се изпитват идеологическите оръжия на национализма, да се създават външнополитически контакти и приятелства, да се набелязват мерки за решаване на проблеми, да се правят диагнози и предписания, които да бъдат внедрявани в действителния живот. Разбира се, винаги е нужен баланс и единство между размишление и практическо действие, защото едното не може без другото и никога не могат да бъдат ефективни, откъснати сами по себе си.
Европейският национализъм продължава да открива своите пророци!

Антон Рачев
Русе, 10 февруарий 2012 година

Сайт управляется системой uCoz